Uklanjanje promena na koži

Koža kao naš najveći organ, najviše je izložena spoljnim uticajima, reguliše našu temperature i štiti nas od bakterija. Promene koje nastanu na njoj mogu da budu estetski problem, ali mogu da ukažu i na neki zdravstveni problem

Promene na koži (lipomi, ateromi, mladeži, papilomi) najčešće su benigne, ali neke ipak mogu da budu potencijalno malignog karaktera. Sve ove promene kod nas možete ukloniti u lokalnoj anesteziji. Hirurški postupak uklanjanja promena ne zahteva posebnu preoperativnu pripremu, a njihovi uzorci se šalju na histopatološku analizu.

Osim hirurškim putem, promene na koži je moguće ukloniti i uz pomoć lasera ili radio talasima u lokalnoj anesteziji, nakon čega se koža potpuno oporavlja bez vidljivih ožiljaka. Mladeži su još jedna vrsta promena na koži koje uglavnom imamo još od rođenja. Svaka promena na mladežu razlog je za njegovo uklanjanje, čime ćemo ukloniti i mogućnost da obolimo od tumora kože. Mladeži na nezgodnim mestima koji su podložni povređivanju takođe su razlog za njihovo uklanjanje. Uklanjanje se vrši hirurškim putem u lokalnoj anesteziji, nakon čega se uzorak šalje na patohistološku analizu.