Podizanje grudi

Podizanje grudi (breast-lifting) je estetska operacija tokom koje se oblikuju opuštene grudi, a može da se radi i kod malih i kod velikih grudi

zenske grudi od napred

Promene u težini, trudnoća, dojenje, dejstvo sile Zemljine teže, faktori su usled kojih dolazi do opuštanja grudi. U dogovoru sa hirurgom, pacijentkinja se odlučuje za vrstu hirurške intervencije kojom će biti podignute grudi, a vrsta intervencije zavisi od samog tkiva dojki.

Ovakva intervencija se obavlja u opštoj anesteziji i podrazumeva pripremu pred operaciju i postoperativni boravak u bolnici. Priprema pred operaciju podizanja grudi podrazumeva laboratorijske analize, kardiološki pregled sa EKG-om, rentgenski snimak pluća, ultrazvučni pregled grudi. Postoperativni boravak u bolnici traje do dva dana, a pacijentkinje se svakodnevnim aktivnostima vraćaju nakon sedam dana. Napomena: podizanje grudi nije trajna intervencija jer faktori koji su jednom doveli do opuštanja grudi, mogli bi opet da dovedu do toga, što bi zahtevalo ponovljenu intervenciju.