Asimetrija grudi

Asimetrija tela je prirodna karakteristika ljudi. Isto tako je i asimetrija grudi prirodno stanje

polu naga devojka sa sljokicama na licu i grudima

Razlike u veličini i obliku grudi često nisu vidljive i time ne predstavljaju problem. Kada je ovo odstupanje veće, pribegava se estetskoj korekciji grudi.

Faktori koji dovode do asimetrije grudi su različiti. Asimetrija može biti urođena, odnosno usled naslednog faktora, može biti razvojna asimetrija dojki tokom razvoja u pubertetu, a može biti i stečena usled posledica bolesti, povreda, deformiteta kičme i usled trudnoće i dojenja.

Problem asimetrije grudi se rešava kombinovanjem hirurškog povećanja i smanjenja dojki. Rešavanju problema se pristupa individualno, jer kompleksnost procedure zavisi od godina, veličine i obima grudi, kao i od potrebe za implantima. Na pregledu pre same operacije, pacijentkinji se pružaju sve potrebne informacije o tome šta može da se očekuje nakon operacije, kao i informacije o mogućim rizicima i limitima. Ova intervencija se izvodi u uslovima opšte anestezije i podrazumeva kompletnu pripremu pre operacije, kao i postoperativni boravak kod nas u bolnici koji traje do dva dana. Lakšim svakodnevnim aktivnostima, pacijentkinje se vraćaju nakon sedam dana.